Τοποθέτηση Ψυχολόγου στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου

School Psychology tree

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου έχει τοποθετηθεί η Ψυχολόγος κυρία Νταμάγκα Ευαγγελία και η οποία θα είναι διαθέσιμη κάθε μέρα από τις 14:15 έως τις 19:15. Η κυρία Νταμάγκα : Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Για την πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας – Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας -τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης. – Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ86- Πληροφορικής