Τίτλος Δράσης

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Ομάδα Δράσης

Μπουτζοπούλου Αργυρώ, Καραγιάννης Στυλιανός, Οικονόμου Αθανάσιος, Τσιλιγκριάν Κυριάκος

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Σύντομη Περιγραφή Δράσης

Οι μαθητές του σχολείου μας θα συμμετέχουν σε προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά, ανταλλάσοντας ιδέες και εμπειρίες με μαθητές άλλων σχολείων. Θα διοργανώσουν διάφορες δραστηριότητες, θα αλληλεπιδράσουν, θα ερευνήσουν διάφορα θέματα και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες . Ο ρόλος τους θα είναι ενεργός καθώς  θα αλληλεπιδρούν με τους άλλους μαθητές τόσο στην ελληνική όσο και σε άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναλάβουν να υλοποιήσουν διάφορα projectκαι να τα μοιραστούν με μαθητές άλλων χωρών.  Μπορούν επίσης να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς και να έχουν την ευκαιρία να βραβευτούν για το έργο τους, ή ακόμη και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

 

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να εμπλέξει ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης, ακόμη και όσους υστερούν στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες, να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Να εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία τη χρήση νέων τεχνολογιών και νέων στρατηγικών έτσι ώστε το μάθημα να γίνει μαθητοκεντρικό. Να δημιουργηθεί η ευκαιρία σε εργασία σε μικρές ομάδες με διάλογο και συνεργασία μεταξύ τους. Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών και να ανακαλύψουν νέες πτυχές της προσωπικότητάς τους καθώς και να αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα και να εξοικειωθούν με άλλους πολιτισμούς. Να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλες χώρες της Ευρώπης και την καθημερινότητα των συνομηλίκων τους στις χώρες αυτές

 

Ενέργειες (μεθολογία) για την Υλοποίηση της Δράσης

1. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος project όπου τα παιδιά θα αναλάβουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν  μια εργασία για την παραγωγή αποτελέσματος.

2. Ομαδοσυνεργατική μάθηση.  Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα κληθούν μέσα απο τη συνεργασία να επιλύσουν διάφορα προβλήματα.  Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι προιόν συλλογικής δουλειάς και όχι ανταγωνισμού.

3.  Βιωματική μάθηση. Μέσα από την ανάκληση εμπειριών ο κάθε μαθητής οδηγείται στην κατάκτηση δεξιοτήτων. Η γνώση μέσα από την εμπειρία είναι πιο άμεση και μακροπρόθεσμη.

4. Έρευνα των μαθητών στο διαδίκτυο για εύρεση πληροφοριών. Επίσης, αναζήτηση πληροφοριών στην τοπική κοινωνία και επαφή με διάφορους  φορείς, όπως και επισκέψεις σε μουσεία για τη γνωριμία με την τοπική ιστορία.

 

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης θα καθοριστεί από την ομάδα του etwinningκαι πιο συγκεκριμένα από το σχολείο που έχει αναλάβει να συντονίσει τη δράση.

 

Πόροι – Μέσα – Ερευνητικά Εργαλεία

1.    Συνέντευξη. Η χρήση της συνέντευξης θα βοηθήσει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους με εμπειρίες και γνώση των παραδόσεων της περιοχής και να ακούσουν ιστορίες του τόπου τους που τους είναι άγνωστες.

2.    Μαγνητοφώνηση-Βιντεοσκόπηση. Οι μαθητές θα μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν από την αρχή κάτι δικό τους και να το μοιραστούν με συνομηλίκους τους. Θα κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών  και έτσι θα πειραματιστούν για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη βοήθεια και καθοδήγηση των καθηγητών τους.

3.    Φωτογράφιση. Η πλούσια παράδοση (παραδοσιακές ενδυμασίες, γιορτές) του τόπου μας θα φωτογραφηθεί από τους ίδιους τους μαθητές και στη συνέχεια θα αποσταλεί σε συνομήλικους μαθητές από άλλες χώρες.

 

Διαδικασίες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Δράσης

Αφού δημιουργηθεί η ομάδα δράσης το πρόγραμμα θα πάρει έγκριση απο το etwinningέτσι ώστε να υλοποιηθεί. Στη συνέχεια και καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς η ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας θα συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και θα εξετάζει την πορεία του προγράμματος

 

Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης

1.    Να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από νέες πρακτικές και να δοθούν κίνητρα ακόμη και σε όσους είναι διστακτικοί να συμμετέχουν.

2.    Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις νέες τεχνολογίες.

3.    Να γνωρίσουν οι μαθητές άλλους πολιτισμούς καθώς και συνομηλίκους τους από άλλες χώρες.

4.    Να υπάρξει συνεργασία σε ομάδες και επίσης συνεργασία μεταξύ διαφόρων σχολείων

5.    Να ενσωματωθούν τα προγράμματα αυτά στη διδακτέα ύλη και να γίνουν μέρος του ωρολόγιου προγράμματος προσφέροντας ποικιλία στη μάθηση.

 

Tίτλος Δράσης:

Γνωρίζω τις Επαγγελματικές επιλογές μου

Ανατροφοδότηση από τον Σ.Ε. Παιδ/κής Ευθύνης

Άξονας:Σχολική διαρροή και  Φοίτηση

 

 

Ομάδα Δράσης:Βάσιλα Φωτεινή, Γιαννέλης Κωνσταντίνος, Κρασσάς Βασίλειος, ΛιόλιοςΠάναγιωτης, Μπαρτζώκα Δήμητρα

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

 

 

 

 

 

Σύντομη Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα επιδιωχθείνα γνωρίσουν οι μαθητέςτις προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής αποκατάστασης που τους προσφέρει η φοίτησή τους στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς του σχολείου. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος TheTippingPointinEducation, οι μαθητές του σχολείου θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους-πρότυπα, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις θα γνωρίσουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις του τόπου τους και παράλληλα μέσα από διάφορες ενημερωτικές δράσεις οι μαθητές των γυμνασίων του νησιού θα γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το ΕΠΑΛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγκαιότητα- Στόχοι

Οι μαθητές πολλές φορές επιλέγουν τα ΕΠΑΛ ως μια εύκολη διέξοδο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου. Αγνοούν και δεν αντιλαμβάνονται τις επαγγελματικές διεξόδους που μπορούν να τους προσφέρουν. Αντίστοιχα, πολλοί μαθητές δεν επιλέγουν επαγγελματικά λύκεια καθώς αγνοούν ή υποτιμούν το πλαίσιο σπουδών τους. Ωστόσο ακόμα και οι μαθητές που συνειδητά επιλέγουν τα ΕΠΑΛ προβληματίζονται αρκετά στην επιλογή επαγγελματικού τομέα και ειδικότητας Οι παραπάνω γενικές διαπιστώσεις ισχύουν και στην περίπτωση του σχολείου μας.

Οι μαθητές της Α τάξης, αν και μέσα από το μάθημα του «Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού» διευρύνουν τους ορίζοντες τους, δυσκολεύονται να επιλέξουν τομέα, καθώς δεν γνωρίζουν τις επαγγελματικές διεξόδους της κάθε ειδικότητας. Επιπλέον, πολλοί μαθητές  καταλήγουν ναεπιλέξουν μια ειδικότητα απλά για να πάρουν το απολυτήριο του λυκείου. Δεν αντιλαμβάνονται τις επαγγελματικές προοπτικές που θα μπορούσαν να έχουν.  Ακόμα ωστόσο και οι μαθητές που επιλέγουν ένα τομέα που πραγματικά τους αρέσει δεν γνωρίζουν τις πτυχές του επαγγέλματος που καλούνται να ακολουθήσουν.

Τέλος, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μειωμένη προσέλευση μαθητών από τα γυμνάσια του νησιού στο σχολείο μας. Το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΕΠΑΛ σε συνδυασμό με την μετακύληση του ωραρίου λειτουργίας του, τις απογευματινές ώρες (2:00-8:00), φαίνεται να ενισχύει τη γενικότερη απαξίωση του επιπέδου σπουδών που μπορεί να προσφέρει το επαγγελματικό λύκειο.

Θεωρούμε απαραίτητο ένα σχέδιο δράσης υποστήριξης των μαθητών σε όλα τα παραπάνω θέματα.

 

Στόχοι του Σχεδίου Δράσης:

·         να υποστηριχτούν οι μαθητές στην επιλογή τομέα/ειδικότητας

·         να γνωρίσουν οι μαθητές πραγματικές συνθήκες εργασίας και επαγγελματίες του τομέα σπουδών τους

·         να διασυνδέσουν οι μαθητές τη φοίτηση τους στο ΕΠΑΛ με το επαγγελματικό τους μέλλον

·         να αυξηθεί η προσέλευση νέων μαθητών στο ΕΠΑΛ

 

 

 

 

Ενέργειες (μεθοδολογία) για την υλοποίηση της Δράσης

Η υλοποίηση της παρούσας δράσης θα πραγματοποιηθεί με :

–          εγγραφή και συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα TheTippingPointinEducation. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείο θα έρθουν σε επαφή,καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με μια μεγάλη πληθώρα επαγγελματιών και επιστημόνων. Με σύγχρονη αλλά και ασύγχρονη επικοινωνία θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλα τα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία που τους ενδιαφέρουν και για άλλα που ίσως αγνοούν. Οι εκπαιδευτικοί της ομάδας δράσης προγραμματίζουν και διευκολύνουν την υλοποίηση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

–          Προγραμματισμό και διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σε τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές μονάδες, ΔΕΗ κλπ)που σχετίζονται με τους τομείς και τις ειδικότητες των μαθητών, έτσι ώστε να γνωρίσουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας του αντικειμένου τους.

–          Ομιλίες καθηγητών (εκπροσώπων από κάθε τομέα) στα γυμνάσια τις περιοχής με στόχο την παρουσίαση της δομής και λειτουργίας του ΕΠΑΛ, των γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνει και των δυνατοτήτων-ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει.

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος:

–          Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας, Διευκρίνηση στόχων,  Οργάνωση ομάδας δράση,  Προγραμματισμός ενεργειών

Νοέμβριος- Μάιος:

–          Υλοποίηση ομιλιών στο πλαίσιο του προγράμματος TheTippingPointinEducation

–          Διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σε τοπικές επιχειρήσεις

Απρίλιος–Μάιος:

–          Ομιλίες – παρουσιάσεις για το ΕΠΑΛ σε γυμνάσια

Ιούνιος:

–          Ανατροφοδότηση- Αξιολόγηση.

 

 

 

 

Πόροι-μέσα-ερευνητικά εργαλεία

 

·         Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολείου

·         Μαθητές

·         Πλατφόρμα100mentors – The Tipping Point

·         Υπολογιστής για τηλεδιάσκεψη

·         Βιντεοπροβολέας

·         Φωτογραφική μηχανή-βιντεοκάμερα

 

 

 

 

 

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης

Οι εκπαιδευτικοί της ομάδας δράσης συνεδριάζουν μία φορά το μήνα.

Συζητάνε για πιθανά προβλήματα που παρατηρούν στην πορεία υλοποίησης της δράσης, προτείνουν λύσεις και παράλληλα προγραμματίζουν τα νέα βήματα. Ενημερώνουν το σύλλογο διδασκόντων και τη διευθύντρια του σχολείου για την εξέλιξη της δράσης σε κάθε συνεδρίαση της ολομέλειας που σχετίζεται με το θέμα.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς παρακολουθούν τους μαθητές και μέσα από συζητήσεις μαζί τους διαπιστώνουν για τη θετική ή μη αποτίμηση των ενεργειών της δράσης από τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Λαμβάνουν έτσι άμεση ανατροφοδότηση και  διαμορφώνουν ανάλογα τα επόμενα βήματα.

 

 

 

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Ως κριτήρια επιτυχίας της δράσης θεωρούμε:

·         Την άμεση (χωρίς αμφιβολίες ή αλλαγές) επιλογή τομέα/ειδικότητας από τους μαθητές της Α τάξης κατά το τέλος της χρονιάς

·         Την απόκτηση ρεαλιστικών γνώσεων από τους μαθητές για το αντικείμενο σπουδών τους

·         Την συνέχιση σπουδών των μαθητών πάνω στην ειδικότητα τους και μετά το πέρας του λυκείου

·         Την επιδίωξη των μαθητών να εργαστούν πάνω στο αντικείμενο της ειδικότητας που τελειώνουν στο ΕΠΑΛ

·         Την αύξηση των νέων μαθητών που εγγράφονται στο ΕΠΑΛ

 

 

 

Tίτλος Δράσης:

«Δημιουργία Ιστοσελίδας για ένα σύγχρονο και ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία».

Ανατροφοδότηση από τον Σ.Ε. Παιδ/κής Ευθύνης

Άξονας: Διοικητική Λειτουργία (Σχολείο και Κοινότητα)

 

 

Ομάδα Δράσης: Πλαινιώτης Ηλίας, Σεβδαλή Γεωργία, Γουδογιάννη Ζωή, Ψαρρού  Σταυρούλα, Αντωνιάδης  Μύρων

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

 

 

 

 

 

Σύντομη Περιγραφή Δράσης

   Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης αφορά τη δημιουργία ιστοσελίδας καθώς οι ραγδαίες τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην κοινωνία επιφέρουν μια πολυπλοκότητα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επομένως, η εξωστρέφεια και η επικοινωνία με την κοινωνία με την οποία το σχολείο ως ανοιχτό σύστημα μπορεί να συμβάλει θετικά στην οργάνωση σχολικής ζωής, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη στη σύγχρονη εποχή.

  Οι διδακτικές επισκέψεις, οι γιορτές, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, τα καινοτόμα προγράμματα, όλα αυτά αποτελούν το οξυγόνο του σχολείου, τα οποία συνδέουν την τοπική κοινωνία με τη σχολική μονάδα αναδεικνύουν καλές πρακτικές μέσω μιας ενημερωμένης ιστοσελίδας . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγκαιότητα- Στόχοι

   Η ανάγκη για ψηφιακή υποδομή του σχολείου, όπως επίσης η υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης. Επιπρόσθετα, αναγκαιότητα αποτελεί η αξιοποίηση των ΤΠΕ, η ανάδειξη καλών πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

Στόχοι του Σχεδίου Δράσης:

●       Οργάνωση και ενίσχυση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω της ιστοσελίδας

●       Ανάδειξη καλών πρακτικών

●       Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία

●       Ενεργός συμμετοχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικώνπρακτικών εξοικείωσης με ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές

 

 

 

 

Ενέργειες (μεθοδολογία) για την υλοποίηση της Δράσης

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας της ιστοσελίδας και η διευκρίνηση των στόχων από τη διευθύντρια και το σύλλογο διδασκόντων.

– Οργάνωση ομάδας δράσης.

– Ορισμός διαχειριστή ιστοσελίδας.

– Σχεδιασμός ιστοσελίδας, δομή και περιεχόμενο.

– Συγκέντρωση υλικού που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

– Δημοσίευση του επιλεγμένου υλικού.

-Ενημέρωση και διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας, πιθανές αλλαγές περιεχομένου.

 

 

 

 

 

Χροδιάγραμμα

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος: Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας- Διευκρίνηση στόχων – Οργάνωση ομάδας δράσης.

Νοέμβριος- Φεβρουάριος:  Ορισμός διαχειριστή ιστοσελίδας- Σχεδιασμός ιστοσελίδας, δομή και περιεχόμενο.

Μάρτιος – Απρίλιος: Συγκέντρωση υλικού- Δημοσίευση.

Μάιος- Ιούνιος: Ενημέρωση, διαχείριση και αλλαγές.

Μάιος- Ιούνιος: Ανατροφοδότηση- Αξιολόγηση.

 

 

 

Πόροι-μέσα-ερευνητικά εργαλεία

●       Εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχεδιασμό και τη συγγραφή κειμένων

●       Μαθητές για τη συγκέντρωση υλικού

●       Γονείς

●       Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο

●       Αποθηκευτικά μέσα (memorysticks)

●       Φωτογραφική μηχανή- βιντεοκάμερα

 

 

 

 

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης

Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης ελέγχεται αρχικά από την διευθύντρια και εγκρίνεται από το σύλλογο διδασκόντων. Στη συνέχεια ορίζονται τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας δράσης για έλεγχο και αποτίμηση της όλης διαδικασίας. Η ομάδα δράσης φροντίζει για την ενημέρωση και την επεξεργασία της ιστοσελίδας. Ελέγχει την πρόοδο της δράσης και παρακολουθεί την τήρηση προθεσμιών. 

 

 

 

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

  Τα κριτήρια επιτυχίας της δράσης αποδεικνύονται από την επισκεψιμότητά της, το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σχεδίασης και περιεχόμενο, τη δυνατότητα διασύνδεσης της ιστοσελίδας με χρήσιμες πληροφορίες για τους μαθητές και τους γονείς, τη δημοσίευση ανακοινώσεων προς ενημέρωση γονέων και μαθητών, τη σύνδεση με τοπικούς κοινωνικούς φορείς και την ανάδειξη καλών πρακτικών από δράσεις και εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας.