Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Προκήρυξη Διαγωνισμού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ

Δείτε την προκήρυξη