Πρόγραμμα σπουδών για την Α Τάξη ΕΠΑ.Λ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

4

2

Μαθηματικά (*1)

Άλγεβρα3
Γεωμετρία1

3

Φυσικές Επιστήμες (*2)

Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία1

4

Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτεά αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμού και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία

2

5

Ιστορία

1

6

Θρησκευτικά

1

7

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

2

8

Φυσική Αγωγή

2

9

Πληροφοική (*3)

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

22 ώρες