Προγράμματα διδασκαλίας ΕΠΑ.Λ.

Τα  προγράμματα  διδασκαλίας  περιλαμβάνουν μαθήματα  γενικής  παιδείας , τεχνικά, επαγγελματικά  και  εργαστηριακές ασκήσεις.

  • Το πρόγραμμα  διδασκαλίας  της  Α’ τάξης  ΕΠΑ.Λ.  περιλαμβάνει κοινά  για  όλους  τους  μαθητές , μαθήματα  γενικής  παιδείας, μαθήματα  προσανατολισμού  και μαθήματα  επιλογής.  Οι  μαθητές  υποχρεούνται  να  παρακολουθήσουν  τα κοινά  μαθήματα ,  τα μαθήματα  προσανατολισμού  καθώς  και  3  μαθήματα  επιλογής.
  •  Η  Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ.  διαχωρίζεται  σε  τομείς  σπουδών.  Προαχθέντες  μαθητές  της  Α’  τάξης   ΕΠΑ.Λ. ( η  Γ.Ε.Λ.)  που εγγράφονται  στη  Β’  τάξη  μπορούν  να  ενταχθούν με  αίτηση  τους σε  οποιοδήποτε  τομέα  επιθυμούν . Το πρόγραμμα   διδασκαλίας της  Β’ τάξης  περιλαμβάνει  κοινά  μαθήματα  γενικής  παιδείας  για  όλους  τους  μαθητές  και  μαθήματα  θεωρητικά  και   εργαστηριακά  του  τομέα  επιλογής . Οι  μαθητές  υποχρεούνται  να  παρακολουθήσουν  τα  κοινά  μαθήματα  γενικής  παιδείας  και  τα  μαθήματα  του  τομέα  επιλογής  τους .
  • Η  Γ’ τάξη  ΕΠΑ.Λ.  διαχωρίζεται  σε   ειδικότητες .  Προαχθέντες  μαθητές  της  Β’ τάξης  ΕΠΑ.Λ.  που  εγγράφονται  στη  Γ’ τάξη μπορούν  να  ενταχθούν  με  αίτησή  τους  σε  οποιαδήποτε  ειδικότητα  του τομέα   που  παρακολούθησαν  στη  Β’ τάξη . Το πρόγραμμα  διδασκαλίας  της  Γ’  τάξης  περιλαμβάνει  μαθήματα  γενικής  παιδείας  για  όλους   τους  μαθητές  και   τα  μαθήματα  της  ειδικότητας  ( θεωρητικά  και   εργαστηριακά ) που θα  επιλέξουν .  Κάθε  τομέας  περιέχει  συγκεκριμένες  ειδικότητες . Οι  μαθητές  υποχρεούνται  να  παρακολουθήσουν  τα  μαθήματα  της   ειδικότητες , καθώς  και  τα  μαθήματα  γενικής  παιδείας