Περιβαλλοντικό διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Στις 28 Φεβρουαρίου και στις 10 Μαρτίου 2023 Το ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου σε συνεργασία με το ΚΠΕ/Κ.Ε.Π.Ε.Α Δραπετσώνας και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικων και μαθητών υλοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και μαθητές της Α και Β τάξης.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κα.Τριανταφύλλου Σταυρούλα, προϊσταμένη του ΚΠΕ/ ΚΕ.Π.Ε.Α. Δραπετσώνας.

Στο Περιβαλλοντικό διαδικτυακό σεμινάριο υλοποιήθηκαν επιλεγμένα εργαστήρια από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας με θέμα “Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές” το οποίο κάλυπτε δυο άξονες.

  1. Τη ρύπανση με θεματικές: Κατανόηση – διασαφήνιση έννοια του θαλασσιού απορρίμματος και της πιο συχνής ρύπανσης στην Ελλάδα και στον κόσμο που είναι η ρύπανση από πλαστικά. Διερεύνηση των αιτιών-πηγών της θαλάσσιας ρύπανσης και των επιπτώσεων της στην κοινωνία,οικονομία και φυσικό περιβάλλον. Δράσεις με στόχο τη μείωση του προβλήματος, τις ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν το κράτος, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.
  2. Τον τουρισμό με θεματικές: Κατανόηση διασαφήνιση της έννοιας του κύκλου ζωής του τουριστικού προϊόντος. Διερεύνηση των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού στην οικονομία, κοινωνία και φυσικό περιβάλλον, και δράσεις που μπορούμε να κάνουμε για μια αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμοϋ.
Περιβαλλοντικό διαδικτυακό σεμινάριο