Παρουσίαση διδακτικών μεθόδων (Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Διερευνητική διδασκαλία)

Παρουσίαση διδακτικών μεθόδων

Την Παρασκευή 24/02/2023 πραγματοποιήθηκε μέσω Powerpoint  παρουσίαση  διδακτικών μεθόδων της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της διερευνητικής διδασκαλίας. Στο χώρο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου ενημερώθηκαν για την αναγκαιότητα εφαρμογής των συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων, τα πλεονεκτήματα τους και τον ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτές. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός του σχολείου Καζαντζίδης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος.