Ξενάγηση Στο Μουσείο Φιλελληνισμού

Ξενάγηση στο Μουσείο Φιλελληνισμού

 
Στις 22 Νοεμβρίου 2021 κατά την 2η και 3η διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ξενάγηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Μουσείο Φιλελληνισμού. Η εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων του Σχολείου μας με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Α’ τάξης. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στους χώρους του μουσείου και ενημερώθηκαν για τη σπουδαιότητα της δράσης των Φιλελλήνων, καθώς και τη συμβολή τους στην Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Ταυτόχρονα γνώρισαν σημαντικές προσωπικότητες που θυσίασαν τη ζωή και την περιουσία τους για το σκοπό των Ελλήνων. Περιηγήθηκαν σε όλους τους ορόφους του μουσείου και στους χώρους με τις προθήκες των προσωπικών αντικειμένων των Φιλελλήνων. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τους πίνακες της συλλογής του μουσείου καθώς και τα όπλα της συλλογής. Ταυτόχρονα συμμετείχαν σε διαλογική συζήτηση με την υπεύθυνη ξενάγησης για τα εκθέματα του μουσείου, διατύπωσαν εύστοχες απορίες και ενημερώθηκαν σχετικά με τις εν γένει δράσεις του Μουσείου.