Μηχανογραφικά Δελτία 2024: Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική τους υποβολή

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΕΠΑΛ, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), από την Τετάρτη 19 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

μιχανογραφικα_2024

Εγκυκλίους για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους 2024, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.