Κάνε μία Ευχή Ελλάδος

marissa
Το σχολείο μας συμμετείχε στον δημιουργικό διαγωνισμό – Αστέρι της ευχής 2022-23 που διοργάνωσε ο οργανισμός Make a Wish . Έχοντας ως αφετηρία τα συναισθήματα και τις σκέψεις  των παιδιών στα οποία απευθύνεται οργανισμός οι μαθητές του ΕΠΑΛ κλήθηκαν να αξιοποιήσουν δημιουργικά το αστέρι της ευχής, ζωγραφίζοντας το. Μετά από συλλογική προσπάθεια επιλέχθηκε για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό το αστέρι της παρακάτω εικόνας.