ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ο ΕΠΑ.Λ Καρπάθου

Για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας,

Όπως η κοινωνία μας, έτσι και το σχολείο που αποτελεί έναν «μικρόκοσμο» αυτής, συνοδεύεται / διέπεται από κανονισμούς. Για το δημόσιο σχολείο, οι κανονισμοί αυτοί μεταφράζονται σε νόμους και προεδρικά διατάγματα που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας υποχρεούνται για την τήρησή τους, ενώ στην αντίθετη περίπτωση τα αρμόδια όργανα (Διευθυντής και Σύλλογος διδασκόντων) συστήνουν πειθαρχικές ποινές (παιδαγωγικού – συμβουλευτικού χαρακτήρα), όπου κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με την έκταση του εκάστοτε παραπτώματος.

Ο εσωτερικός κανονισμός που ακολουθεί έχει στόχο την αποδοτική, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η μαθητική ιδιότητα συνοδεύει τον μαθητή τόσο στο εσωτερικό της αίθουσας διδασκαλίας, στον προαύλιο χώρο, στις εκδρομές, στις σχολικές επισκέψεις, αλλά γενικά και έξω από το σχολείο. Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται και επιβάλλονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με την νομοθεσία.

Ο Σεβασμός και η Αγάπη που δείχνεις στους άλλους,

είναι ο Σεβασμός και η Αγάπη που δείχνεις στον εαυτό σου…

Κάρπαθος, 14/9/2021

Η Διευθύντρια Οι Καθηγητές

Το Δεκαπενταμελές