Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης

Γνωρίζω τις Επαγγελματικές Επιλογές μου

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022, πραγματοποιήθηκε σχέδιο δράσης στον Άξονα Σχολικής Διαρροής και Φοίτησης για ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών στην παρακολούθηση των σπουδών τους στο ΕΠΑΛ, για σύνδεση τους με την αγορά εργασίας καθώς και για αύξηση της φοίτησης νέων μαθητών στο μέλλον. Η υλοποίηση της δράσης καταγράφεται συνολικά στο παρακάτω αρχείο.