Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Ελληνικός Πολιτισμός: Από την Προϊστορία ως τη Σύγχρονη Εποχή

CIVIL GR

Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο  της «Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» από την Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ Καρπάθου κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Αναφέρεται στον ελληνικό πολιτισμό από την προϊστορία έως τη σύγχρονη εποχή προβάλλοντας τα χαρακτηριστικά και την ιστορία των σημαντικότερων μνημείων του ελληνικού  πολιτισμού και μελετώντας ταυτόχρονα την αρχιτεκτονική, γλυπτική, τοιχογραφία και γενικότερα όλες τις μορφές τέχνης, ενώ παράλληλα καταγράφονται ιστορικά στοιχεία για τις περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας.